Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie – jakie są różnice?

Bardzo łatwo pomylić pojęcia odstąpienia i wypowiedzenia, mimo że można dostrzec różnice między nimi. Jak wygląda procedura podczas w obu sytuacjach? Czy to skuteczne sposoby na rezygnację z pożyczki?

Umowa pożyczki

Umowę pożyczki sporządza się w momencie, gdy pożyczkodawca oddaje określoną część własności pożyczkobiorcy. Najczęściej przedmiotem takiej umowy jest gotówka, jednak przepisy nie wyłączają żadnego przedmiotu, który nie mógłby podlegać takiemu kontraktowi. Osoba obdarowana ma obowiązek oddania tej rzeczy. Sama umowa ma charakter konsensualny, czyli wymaga zgody obu stron. Odpowiednio spisana umowa zawiera:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • strony i przedmiot umowy,
 • zasady zwrotu pożyczki,
 • zasady wypowiedzenia – oświadczenie pożyczkodawcy o warunkach, w jakich domaga się on zwrotu pieniędzy,
 • możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • kroki prawne w przypadku nieterminowego zwrotu,
 • podpisy stron.

Odstąpienie od pożyczki

Każda umowa pożyczki zapewnia konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. To termin określony prawnie, jednak pożyczkodawca może go przedłużyć według własnego uznania. Odstąpienie nie wymaga podania przyczyny. Taką możliwość dają kontrakty zawarte zarówno z instytucjami finansowymi jak i osobami prywatnymi.

Aby przeprowadzić proces odstąpienia, należy złożyć oświadczenie. Wzór takiego pisma z zasady widnieje jako jeden z załączników do umowy. Jeśli go nie ma, wystarczy samodzielne sporządzenie takiego pisma. Powinny się w nim znaleźć dane stron i podpis pożyczkobiorcy. Taki dokument można wysłać pocztą i zachować potwierdzenie nadania.

W procedurze odstąpienia od umowy nie występują żadne dodatkowe koszty. Jedynie może zdarzyć się naliczenie odsetek za okres wpłaty gotówki do momentu jego spłaty.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Istnieją trzy możliwości skutecznego wypowiedzenia umowy:

 • porozumienie stron – obopólne ustalenie warunków i terminu oddania zobowiązania; może nastąpić w każdym czasie,
 • według ustalonych w umowie reguł,
 • według przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wypowiedzieć umowę może tylko i wyłącznie pożyczkodawca. Dzieje się to w przypadku braku spłaty zobowiązań. Jeśli umowę podpisano na czas nieokreślony, prawo do wypowiedzenia zyskuje się po 6 tygodniach od dnia jej zawarcia. To uprawnienie nie ma racji bytu, jeśli wierzyciel wiedział o braku płynności finansowej pożyczkobiorcy.

Jak widać, oba terminy znaczą zupełnie co innego. Do najważniejszych różnic należy fakt, że odstąpić od umowy może pożyczkobiorca a kontrakt wypowiada pożyczkodawca. Procedura odstąpienia od umowy jest uwarunkowana prawnie.

Następny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze artykuły